Sidor

lördag 8 oktober 2011

300-gränsen sprängdes

Morgonskådning på Morups Tånge. Foto Gunilla Oleniusson
Idag lyckades Ulf spränga 300-gränsen. Det gjorde han med en obs av större piplärka vid Rosendals strand – grattis! De flesta andra lyckades dessutom få rödstrupig piplärka utom några få som istället fikade på Getterön. På morgonen startade vi med gemensam promenad över ängarna runt. Där sågs bl a sjöorre och hämpling innan vi drog iväg mot Trönninge ängar utanför Halmstad. Där hade det larmats ut ägretthäger och taigasångare. Vi hade alla tur att få se båda arterna.  Senare samlades vi på Getteröns Naturum för sedvanligt fika. I dammarna fann vi bl a skärfläcka och 6 mindre sångsvan.
På kvällen småprat om dagens upplevelser.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar