Sidor

tisdag 11 januari 2011

Tomtskådning

Vill ni driva ett webbaserat tomtskådningsprojekt i ert hemområde, frågar i ett mejl Martin Odalgård. Han har gjort en hemsida om tomtskådning. Bakom projektet "Tomtskådning i Dalsland 2010" står Dalslands ornitologiska förening och de lokala naturskyddsföreningskretsarna. ”Tanken med projektet är att tusentals människor i vårt land köper fågelmat för miljontals kronor årligen och sitter gärna och beundrar skådespelet vid fågelbordet. Om man kan fånga upp några av dessa och fördjupa deras intresse för fåglar och natur, så kan det i längden gagna naturskyddet och förståelsen för detta”, skriver Martin Odalgård. För att inte skrämma bort glada amatörer är tomtskådningsprojektet inte utformat som en tävling, dvs den som ser flest arter vinner inte, utan priserna lottas ut bland alla deltagare, förklarar Martin. Han har sökt och beviljats stöd från naturskyddsföreningen för att köpa priser. Tomtskådningen i Dasland lockat ganska många deltagare och tagits väl mot av allmännhet och media. Deltagarna är allt från förskoleklasser via vanliga barnfamiljer till elitskådare. Navet i själva tomtskådningen är hemsidan www.tomtskadningidalsland.se . Kanske kan vi få igång något liknande i Strängnäs
Peter Hennix

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar